Komunitní centrum Říčany

Komunitní centrum Říčany působí od roku 2006 jako poskytovatel sociálních služeb v říčanském regionu.

Zaměřuje se na služby komunitní péče, která prostřednictvím systému terapie, pomoci a podpory, umožňuje lidem s vážnějším onemocněním, se sníženou soběstačností nebo v přechodné krizové situaci žít v podmínkách co možná nejvíce podobných běžnému životu.

Mezi poskytované služby patří osobní asistencesanační program pro rodiny s dětmi a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Více informací o potřebné pomoci najdete v sekci Služby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

___________________________________________________________________________

   Komunitní centrum Říčany můžete podpořit prostřednictvím nákupů na Vašich oblíbených e-shopech prostřednictvím stránky www.givt.cz a nazaplatíte nic navíc. Děkujeme!

      

_________________________________________________________________________________

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Komunitní centrum Říčany získalo na období od října 2016 do prosince 2019 finanční prostředky ve výši 3.522.100,- Kč na službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zastoupenou v programu SPOLU DOMA - rodinná asistence. Tyto finance umožňují rozšířit personální kapacitu služby na 3 celé pracovní úvazky a zajistit tak pomoc více rodinám s dětmi v krizové životní situaci.

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Spolupracujeme s organizacemi

   

_____________________________________________________________________________

Partner projektu rekonstrukce ZŠ Nerudova

Dne 7. 3. 2011 byla oficiálně zahájena rekonstrukce školy.

Smlouvu o zahájení rekonstrukce podepsal starosta Říčan V. Kořen za přítomnosti ředitele úřadu regionální rady ROP Střední Čechy T. Novotného, zástupců firmy Bögl a Krýsl, ředitelky školy Mgr. J. Macháčkové a dalších zástupců MěÚ Říčany.   

Dne 5. 9. 2011

proběhlo za přítomnosti vedení města, zástupců ROP Střední Čechy a partnerů projektu slavnostní
otevření zrekonstruované budovy Základní školy Nerudova. Projekt byl financován
z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Díky rekonstrukci se ze Základní školy Nerudova stal bezbariérový objekt. Mezi další úpravy patřilo zateplení budovy,
výměna rozvodů vody a kanalizace a zřízení nové střechy. Z projektu je financováno i vybavení učeben.

ROP Střední Čechy

rekonstruovan budova rekonstruovaná budova školy

pc pracovna nová počítačová učebna

uebna třída s novou interaktivní tabulí