Donátoři

Donátoři

Komunitní centrum Říčany je nestátní nezisková organizace, která každoročně usiluje o vícezdrojové financování svých aktivit. Mezi finanční zdroje nejčastěji patří státní dotace, granty samosprávních územních celků, dotace z Evropských sociálních fondů, ale také dary fyzických nebo právnických osob.

Podpořit nás můžete finančně nebo materiálně. Za všechny dary mnohokrát děkujeme, pomáháte nám zkvalitňovat a rozšiřovat naše sociální služby!

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje.
Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

V roce 2018 nás dále finančně podpořili


MPSVOperační program lidské zdroje a zaměstnanostNadace JaTMěsto ŘíčanyMoney Bank