Donátoři

Donátoři

Komunitní centrum Říčany je nestátní nezisková organizace, která každoročně usiluje o vícezdrojové financování svých aktivit. Mezi finanční zdroje nejčastěji patří státní dotace, granty samosprávních územních celků, dotace z Evropských sociálních fondů, ale také dary fyzických nebo právnických osob.

Podpořit nás můžete finančně nebo materiálně. Za všechny dary mnohokrát děkujeme, pomáháte nám zkvalitňovat a rozšiřovat naše sociální služby!

V roce 2018 nás finančně podpořili


MPSVOperační program lidské zdroje a zaměstnanostNadace JaTMěsto ŘíčanyMoney Bank