Donátoři

Donátoři

Komunitní centrum Říčany je nestátní nezisková organizace, která každoročně usiluje o vícezdrojové financování svých aktivit. Mezi finanční zdroje nejčastěji patří státní dotace, granty samosprávních územních celků, dotace z Evropských sociálních fondů, ale také dary fyzických nebo právnických osob. Podpořit nás můžete finančně nebo materiálně. Za všechny dary mnohokrát děkujeme, pomáháte nám zkvalitňovat a rozšiřovat naše sociální služby!

Projekt „Zůstat doma“
projekt „Zůstat doma“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007142 je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení 3 vozidel terénní služby. V rámci projektu dojde k zajištění výběru dodavatele těchto 3 vozidel, nákupu těchto vozidel, proškolení zaměstnanců (školení řidičů) a následné uvedení vozidel do provozu. Cílem projektu je rozšíření kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi klientů. Výsledkem projektu bude, že poskytované sociální služby budou realizovány v přirozeném sociálním prostředí klientů, v plné míře a v dostupném časovém horizontu. Projekt umožní mobilitu pracovníků Komunitního centra Říčany a přispěje k rozšíření poskytovaných služeb přímé péče.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpořena z projektu:
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.
V roce 2021 nás finančně podporují
V roce 2020 nás dále finančně podpořili