Sazebník

Sazebník cen sociální služby Osobní asistence

Služba OSOBNÍ ASISTENCEjednotkacena v Kč
Pracovní dny 7 – 22 hod.hodina130,-
poměrná částka asistence započatých 15 min15 min32,50
Nepřerušovaná osobní asistence u klienta
8 – 12 hodinhodina100,-
6 – 8 hodinhodina105,-
4 – 6 hodinhodina120,-
Dny pracovního klidu 8 - 20 hod.hodina130,-
Doprava klienta vozem asistenta na určené místo (např. lékař, úřad, nákup)km13,-

Úhrada cestovného ke klientovi = adresa poskytování osobní asistence

Lokalita bydliště
měřeno podle automapy ze sídla společnosti
cena v Kč
k jedné asistenci
Říčany30,-
0 – 15 km60,-
16 – 30 km120,-

Sazebník cen je platný od 1. 9. 2022.