Společnost

O společnosti

Nezisková organizace Komunitní centrum Říčany byla založena r. 2006 zakladateli za účelem poskytování sociálních služeb v Říčanském regionu.

Během následujících let se poskytované služby postupně soustředily na tři oblasti sociálních služeb poskytované dle zákona o sociálních službách č.108/2006

OSOBNÍ ASISTENCE

Službu Osobní asistence poskytuje Komunitní centrum Říčany od r. 2008. Posláním této služby je zachování důstojného života člověka v jeho přirozeném prostředí, navzdory jeho snížené soběstačnosti plynoucí ze stáří, nemoci, zdravotního postižení, nebo jiné příčiny. Nezbytnou podmínkou je zachování respektu a úcty k důstojnosti člověka, jeho životnímu stylu a naplnění jeho smyslu života. Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele.

Služba je zpoplatněna dle platného ceníku podléhající příslušným předpisům Zákona o sociálních službách a je určena všem klientům z říčanského regionu.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Posláním služby je nabídnout seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením pomoc při hledání cesty k aktivnímu trávení volného času a vytvoření sociálních vazeb v jejich přirozeném prostředí.

Služba je poskytována zdarma a je určena všem klientům z říčanského regionu.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI – PROJEKT SPOLU DOMA

Cílem této služby je přispět ke zlepšení vztahů v rodinách a jejich stabilizaci. Předcházet, zmírňovat, eliminovat  příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Předcházet možnosti odebrání dítěte z rodiny nebo umožnit jeho bezpečný návrat zpět domů z ústavní výchovy.

Služba je poskytována zdarma a je určena všem klientům z říčanského regionu i širšího okolí Středočeského kraje.

Komunitní centrum Říčany je řízeno Správní radou a jejím kontrolním orgánem je Dozorčí rada.

 

Zakladatelé společnosti

Město Říčany

Mraveniště – centrum volného času při ZŠ Říčany

Cesta integrace, o.p.s.

Rozum a cit

 

Správní rada

Ing. ZDENĚK ČERNOVSKÝ, Ph.D, předseda správní rady
KARLA EGIDOVÁ, členka správní rady
Mgr. JAROSLAVA MÁLIKOVÁ, členka správní rady
PETR AUŘEDNÍK, člen správní rady
Mgr. HELENA BRAMBOROVÁ, členka správní rady
Mgr. HANA ŠPAČKOVÁ, členka správní rady

 

Dozorčí rada

Ing. Jarmila Voráčková, předsedkyně dozorčí rady
Ing. Lucie Nejedlá, členka dozorčí rady
Ing. Pavla Lubinová, členka dozorčí rady