Pomoc rodinám s dětmi

Trápí Vás starosti spojené s komunikací v rodině a rodinnými vztahy? Jste rodič a potřebujete podpořit při výchově svých dětí? Potřebujete stabilizovat rodinné finance? Jste na výchovu svých dětí sami?

Naší snahou je podpora zdravého vývoje dítěte v přirozeném prostředí jeho rodiny.
Posláním služby SPOLU DOMA – rodinné asistence, je poskytování všestranné pomoci a podpory, rodinám s dětmi v tíživých životních situacích. Tato služba je poskytována zdarma.
Poskytujeme poradenství rodinám v oblasti komunikace a zlepšení vztahů mezi jednotlivými členy, pomoc při výchově dětí, či kontaktu se školou. Doprovázíme při jednáních s úřady, či jinými institucemi.
Pomůžeme Vám se stabilizací rodinného rozpočtu.
Naším záměrem je prostřednictvím sociálního poradenství a terapeutických metod, pracovat s motivací klienta, zaměřenou na aktivní řešení své situace.
Při práci s klientem uplatňujeme partnerský, přístup, respektujeme jeho aktuální a individuální možnosti. Míru a tempo změn si klient řídí sám.

Jak první setkání probíhá?

Společně se probereme Vaši situaci a budeme hledat její možná řešení. Pokud se rozhodnete pro spolupráci, uzavřeme s Vámi Smlouvu o poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na základě které si stanovíte konkrétní cíl, priority a potřeby, směřující k celkovému zlepšení Vaší rodinné situace.
V případě potřeby komplexnější péče Vám nabídneme možnost využití navazujících služeb v našem regionu.
Služba je poskytována převážně terénní formou v přirozeném prostředí rodiny.
Rodinný asistent přijede za Vámi domů, vyslechne Vaši aktuální situaci, společně budeme hledat možná řešení.
Můžete nás také, po předchozí domluvě, navštívit v naší poradně na adrese Široká 24, Říčany. Rodinný asistent se Vám bude věnovat podle potřeby, s konkrétním aktuálním tématem buď krátkodobě, nebo navážeme dlouhodobější spolupráci. Službu lze poskytnout i anonymně.

Poskytujeme služby v rozsahu těchto základních činností:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • podpora rodičovských kompetencí – vnímání a porozumění potřebám dítěte, pomoc při výchově, vzdělávání a péči o dítě
 • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • obnovení narušených funkcí rodiny v oblasti výchovy dětí a partnerských vztahů
 • podpora komunikace mezi členy rodiny a společně tráveného času
 • důslednost a hranice ve výchově dětí
 • předcházení zanedbávání dítěte v péči i výchově
 • práce s časem – sestavování režimu dne pro dítě, plánování volného času, zavádění rituálů v rodině, společně trávený čas apod.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora při navázání sociálních vztahů
 • podpora při uplatnění na pracovním trhu
 • podpora sebedůvěry a sebeúcty

c) sociálně terapeutické činnosti

 • práce s emocemi dítěte i rodiče (používání projektivních technik, relaxace)
 • individuální, párová a rodinná terapie, nácvik komunikace v rodině, posílení vztahu rodičů a dětí

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • doprovázení při jednání na úřadech a jiných institucích
 • stabilizace rodinného rozpočtu a finančního zabezpečení
 • pomoc s bydlením – udržení stávajícího nebo získání nového vyhovujícího potřebám a možnostem rodiny
Kdy se Vám můžeme věnovat?
Vždy po osobní domluvě, buď u Vás doma, nebo v sídle společnosti.

Jak nás můžete kontaktovat?
Všechny Vaše dotazy ráda zodpoví naše vedoucí služby:

Lucie Sochůrková DiS.
vedoucí služby
737 536 205
lucie.sochurkova[zavináč]kcricany.cz

Služby našeho projektu SPOLU DOMA jsou poskytovány zdarma.
spoludoma[zavináč]kcricany.cz

Napište nám!

Napište nám!

Ozveme se Vám nazpět!